Prezentare

Cursurile individuale sau în grupuri mici sunt ținute de către un profesor francez specializat în predarea limbii franceze ca limba străină (Français Langue Etrangère - FLE) având o vastă experiență profesională și un public larg de studenți tineri și adulți din diferite instituții și companii - Institutul Francez, Alianța Franceză, Liceul Francez, universități și multinaționale.

Perspectiva acțională propune învățarea limbii franceze bazată pe acțiunile cotidiene: indicarea unor direcții, aplicarea și interviul pentru un job, etc. Studentul este considerat un actor social independent, gata să interacționeze și se integreze chiar după primele lecții. 

El va progresa conform nivelurilor de competențe descrise cu precizie mai jos în cadrul de referință al CERCL (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi).

Aceste competențe vor fi evaluate în cadrul examenului DELF-DALF (Diploma de Studii de Limbă Franceză și Diploma de Studii Aprofundate de Limbă Franceză - diplome oficiale elaborate de Ministerul Educației Naționale a Învățământului Superior și Cercetării din Franța, destinate publicului non-francofon). În același timp profesorul are și competențe de examinator pentru toate nivelurile și vârstele. Profesorul vă va pregăti pentru obținerea acestor diplome valabile pe viață și recunoscute de toate instituțiile.

Experiența profesională în cifre

0

unități de învățămînt

0

clase

0

companii

0

studenți

Progresie în spirală și conceptualizarea limbii franceze

Învățare axată pe interacțiune și interculturalitate

Mare varietate de materiale didactice originale

Abordare comunicativă, cu exerciții pentru dezvoltarea autonomiei studentului

Sistem complet de evaluare (formativă și sumativă) și pregătirea pentru examenele DELF / DALF

Descrierea nivelurilor lingvistice de referință

A1 - Nivel introductiv

Aproximativ 100 de ore de studiu

Cuvinte cheie: întrebări simple, mediul înconjurător apropiat și familiar.

Achiziția nivelului A1: Studentul poate înțelege și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva și să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuința, relații, ce îi aparține ...). Poate să răspundă aceluiași tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbește lent și distinct și se arată cooperant.

A2 - Nivel de bază

Aproximativ 120 de ore de studiu

Cuvinte cheie: descrieri, conversații simple.

Achiziția nivelului A2: Studentul poate înțelege fraze izolate și expresii frecvent folosite în relația cu domeniile imediate de prioritate (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător și evoca subiecte familiare și obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.

B1 - Nivel intermediar

Aproximativ 150 de ore de studiu

Cuvinte cheie: început de autonomie; a se descurca, a-și exprima opinia

Achiziția nivelului B1: Studentul poate înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber... Poate să se descurce în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță sau un țel și să expună pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.

B2 - Nivel post-intermediar

Environ 180 heures d’étude

Cuvinte cheie: înțelegerea curentă și capacitatea de a conversa; emitere a unei păreri, susținere în mod sistematic a unei argumentări.

Achiziția nivelului B2: Studentul poate înțelege conținutul esențial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuție tehnică în specialitatea sa. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate și cu ușurință, precum o conversație cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. El poate să se exprime într-un mod clar și detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate și să expună avantajele și inconvenientele diferitelor posibilități.

C1 - Nivel autonom

Aproximativ 180 de ore de studiu

Cuvinte cheie: să se exprime spontan și cursiv, stăpânire destul de bună

Achiziția nivelului C1: Studentul poate înțelege o mare gamă de texte lungi și exigente, cât și să sesizeze semnificații implicite. El poate să se exprime spontan și cursiv, aproape fără să pară că-și caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient și suplu în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar și bine structurat, și să-și manifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare și de coeziune a discursului.

C2 - Nivel stăpânire

C2 - Nivel stăpânire

Cuvinte cheie: înțelegere fără efort, exprimare spontană

Achiziția nivelului C2: Studentul poate înțelege, fără efort, practic orice citește sau aude. Poate restitui fapte și argumente din diverse surse scrise și orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte curgător și într-un mod precis și poate să facă distincție între nuanțe fine de sens, în raport cu subiectele complexe.

Începând de la 25€ pe oră