TCF
Test de cunoaștere a limbii franceze

Test de cunoaștere a limbii franceze (TCF) este testul de competență lingvistică al Ministerului Francez al Educației Naționale valabil pentru doi ani. Prin intermediul acestui test se face o evaluare a competențelor în limba franceză generală, în special, înțelegerea orală, scrisă și stăpânirea structurii limbii. Cuprinde 80 de întrebări cu variante de răspuns. Două probe facultative permit evaluarea exprimării orale și scrise.

Rezultatele Testului de cunoaștere a limbii franceze (TCF) asigură o poziționare fiabilă a candidaților pe o scară de șase niveluri de cunoaștere a limbii, de la „elementar” (A1) la „superior avansat” (C2). Aceste niveluri corespund celor definite de Consiliul Europei în Cadrul european comun de referință pentru limbi.

Există mai multe tipuri TCF : TCF DAP pentru studenții care doresc să urmeze un program de studii universitare de licență 1, TCF Québec pentru cei care doresc să imigreze în Canada, TCF pentru dobândirea cetățeniei franceze și a permisului de ședere.

Testul de cunoaștere a limbii franceze (TCF) se suține on line la Institutul Francez din București.