Examen DELF / DALF

Diploma de studii în limba franceză (DELF) este o diplomă oficială eliberată de Ministerul francez al Educației Naționale pentru a certifica competențele lingvistice în limba franceză a candidaților. În vederea obținerii acestei diplome examenul este adaptat pentru fiecare vârstă și pentru toate categoriile de public. Rezultatele sunt armonizate pe o scară de 6 niveluri definite în Cadrul european comun de referință pentru limbi și sunt valabile pe o perioadă nelimitată de timp.

Diploma de studii în limba franceză (DELF) cuprind 4 diplome independente, ce corespund celor patru niveluri de utilizator elementar (A1 și A2) și utilizator independent (B1 și B2) definite în Cadrul european comun de referință pentru limbi. În ceea ce privește Diploma aprofundată de limbă franceză (DALF), aceasta cuprinde două diplome independente ce corespund celor două niveluri de utilizator experimentat (C1 și C2).

Există mai multe examene DELF adaptate pentru diferite categorii de public

DELF Prim

se adresează adolescenților cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani

DELF școlar și junior

s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans

DELF Pro

se adresează persoanelor care au ca obiectiv inserția sau promovarea profesională în Franța sau în mediul francofon

Examenul cuprinde 4 probe: înțelegerea orală și scrisă, exprimarea orală și scrisă. Examenul DELF/DALF se suține on line la Institutul Francez din București.