Curs de limba franceză pentru tineri

Meditații la limba franceză / ajutor la teme

Profesorul francez nativ oferă meditații la limba franceză și ajutor cu temele la limba franceză ca limbă străină. De asemenea oferă indrumare și pentru elevii francofoni școlarizați în România la Liceul Francez.

Meditațiile/pregatirile permit facilitarea înțelegerii cursurilor și consolidează cunoștințele limbii franceze. Elevul se antrenează prin exerciții clasice și prin diferite tehnici de redactare. Profesorul particular oferă consultanță metodologică și de bune practici: organizarea muncii, gestiunea timpului și analiza subiectelor. El depune toate eforturile pentru a-și motiva studenții și a le da încredere în ei înșiși.

La sfârșitul fiecărei sesiuni se va face o evaluare în vederea stabilirii progresului înregistrat de student.