Curs de franceză pentru companii


Cursurile de limba franceză ținute de către un profesor nativ în cadrul companiei sunt destinate angajaților care vor să îndeplinească sarcini în limba franceză și trebuie să comunice într-un context profesional. Clasele simulează situații reale și posibile, iar materialele didactice sunt autentice. Situațiile propuse permit studentului să devină actor prin realizarea sarcinilor devenind autonom în limba franceză de la primele lecții. Abilitățile de înțelegere orală și scrisă sunt perfecționate sistematic în fiecare clasă pentru a pregăti elevii să ia examenul profesional DELF.

Curs de franceză generală în cadrul companiei

ÎNCEPĂTOR

80

ore

A1

nivel

 Alter Ego + 1  este o metodă pentru începători prin care studenții dobândesc abilitățile nivelurilor A1 și A2.1 definite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Cursul are aproximativ 80 de ore de activități de predare / de învățare și sesiuni de evaluare. Absolvirea acestui curs permite prezentarea candidatului la examenul DELF A1.

Studentul învață să vorbeasca despre el, despre gusturile și interesele lui, de asemenea poate descrie actiuini la timpurile prezent, viitorul apropiat și perfectul compus. În plus, studentul este capabil să ceară și să dea informații.

Temele abordate în cele  9 module ale metodei Alter Ego + 1 , de exemplu „Vivre en ville“ sau „Ici et ailleurs“ au ca obiectiv principal generarea unui real interes pentru societatea franceză și pentru lumea francofonă și de asemenea permite cursantului să-și dezvolte know-how-ul și strategiile pentru a deveni un bun interlocutor încă de la primele lecții.

La sfârșitul fiecărui capitol, cursantul efectuează o simulare de examen DELF A1 pentru a-și evalua progresul. În plus, caietul de lucru propune validarea și consolidarea cunoștințelor dobândite printr-o mare varietate de activități.

ÎNCEPĂTOR

100

ore

A2

nivel

Metoda  Alter Ego + 2  este destinată cursanților de nivelului A2.1 și urmărește dobândirea competențelor descrise la nivelurile A2.2 și B1.1 din cadrul Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR) ), Cursul are aproximativ 100 de ore de activități de predare / de învățare și sesiuni de evaluare. Absolvirea acestui curs permite candidatului prezentarea la examenul DELF A2.

Studentul învață să vorbească despre un eveniment trecut folosind alternanța timpurilor. El poate, de asemenea, să vorbească despre proiectele sale, să-și exprime dorințele și opiniile cu privire la subiectele vieții de zi cu zi.

Temele abordate în cele  8 module ale metodei Alter Ego + 2 , de exemplu "Médimania" sau "Alternatives", au ca obiectiv principal crearea unui interes real pentru societatea franceză și lumea vorbitorilor de limbă franceză. Activitățile propuse cursantului oferă multe oportunități de a se integra și interacționa în țările francofone.

La sfârșitul fiecărui capitol, cursantul efectuează o simulare de examen DELF A2 pentru a-și evalua progresul. În plus, caietul de lucru propune validarea și consolidarea cunoștințelor dobândite printr-o mare varietate de activități.

INTERMEDIAR

120

ore

B1

nivel

Metoda  Alter Ego + 3  se adresează cursanților de nivelului A2 și vizează dobândirea competențelor descrise la nivelul B1 din cadrul Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), Cursul are aproximativ 120 de ore de activități de predare / de învățare și sesiuni de evaluare. Absolvirea acestui curs permite candidatului prezentarea la examenul DELF B1.

Capitolele din Alter Ego + 3 se axează pe două axe principale : « La vie au quotidien »  și  « Points de vue sur ». Studentul dezvolta abilitatea de interacționa în diverse situațiile din viața de zi cu zi, de a înțelege și de a-și exprima puncte de vedere pe diverse teme.

Cursul se compune din  9 module cu tematică diferită  cum ar fi cumpărăturile, călătoriile sau știrile. La sfârșitul fiecărui capitol, cursantul efectuează o simulare de examen DELF B1 pentru a-și evalua progresul. În plus, caietul de lucru propune validarea și consolidarea cunoștințelor dobândite printr-o mare varietate de activități.

INTERMEDIAR

120

ore

B2

nivel

Metoda Alter Ego + 4 se adresează cursanților de nivelului B1 și vizează dobândirea competențelor descrise la nivelul B2 din cadrul Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), Cursul are aproximativ 120 de ore de activități de predare / de învățare și sesiuni de evaluare. Absolvirea acestui curs permite candidatului prezentarea la examenul DELF B2.

Cu Alter Ego +4, studentul învață atât să comunice și să interacționeze în situații concrete din viața de zi cu zi cât si să-și exprime ideile, să înțeleagă punctele de vedere ale interlocutorului și să le dezbată. Insușirea acestor abilități asigură succesul examinarilor DELF B2.

Metoda cuprinde 8 module care abordează teme de dimensiuni universale, cum ar fi migrația sau francofonia utilizând articole din presă, emisiuni radio, texte aparținând patrimoniului literar, etc. Acestea creaza ocazii pentru student să se întâlnească un interlocutor și să-și exprime cunoștințele, reprezentările și sentimentele sale și să compare cu experiențele sale din propria cultură.

La sfârșitul fiecărui capitol, cursantul efectuează o simulare de examen DELF B2 pentru a-și evalua progresul. În plus, caietul de lucru propune validarea și consolidarea cunoștințelor dobândite printr-o mare varietate de activități.

AVANSAT

150

ore

C1

nivel

Metoda  Alter Ego 5  se adresează cursanților de nivelului B1 și vizează dobândirea competențelor descrise la nivelurile C1 și C2 ale CEFR. Absolvirea acestui curs permite candidatului prezentarea la examenele DALF C1 și C2. Cursul are aproximativ 150 - 200 ore de activități de învățare și își propune ca studentul să dobândească autonomie lingvistică și discursivă necesare acestor niveluri și necesare pentru integrarea academică sau profesională.

Cu Alter Ego 5, cursantul învață să interacționeze în situații de schimb cu un context cultural, argumente, instrumente lingvistice și discursive pentru a-și exprima și apăra ideile și pentru a fi în paritate cu vorbitorii nativi.

 Metoda constă din 12 capitole  care abordează problemele lumii contemporane, cum ar fi energia sau rețelele sociale, prin articole, clipuri radio, dar și texte aparținând patrimoniului literar. Documentele propuse sunt toate autentice și extrem de variate în ceea ce privește tipurile de discurs, sursele, înregistrările, opiniile și abordările. Acestea sunt oportunități pentru ca elevul să traverseze diferitele viziuni ale lumii pentru a le confrunta pe alții și pentru a reflecta adânc asupra societății de azi.

La sfârșitul fiecărui fișier, elevul efectuează un examen alb DELF C1 și C2 pentru a-și evalua progresul. În plus, un registru de lucru propune validarea și consolidarea cunoștințelor dobândite printr-o mare varietate de activități.

AVANSAT

150

ore

C2

nivel

Metoda  Alter Ego 5  se adresează cursanților de nivelului B1 și vizează dobândirea competențelor descrise la nivelurile C1 și C2 ale CEFR. Absolvirea acestui curs permite candidatului prezentarea la examenele DALF C1 și C2. Cursul are aproximativ 150 - 200 ore de activități de învățare și își propune ca studentul să dobândească autonomie lingvistică și discursivă necesare acestor niveluri și necesare pentru integrarea academică sau profesională.

Cu Alter Ego 5, cursantul învață să interacționeze în situații de schimb cu un context cultural, argumente, instrumente lingvistice și discursive pentru a-și exprima și apăra ideile și pentru a fi în paritate cu vorbitorii nativi.

 Metoda constă din 12 capitole  care abordează problemele lumii contemporane, cum ar fi energia sau rețelele sociale, prin articole, clipuri radio, dar și texte aparținând patrimoniului literar. Documentele propuse sunt toate autentice și extrem de variate în ceea ce privește tipurile de discurs, sursele, înregistrările, opiniile și abordările. Acestea sunt oportunități pentru ca elevul să traverseze diferitele viziuni ale lumii pentru a le confrunta pe alții și pentru a reflecta adânc asupra societății de azi.

La sfârșitul fiecărui fișier, elevul efectuează un examen alb DELF C1 și C2 pentru a-și evalua progresul. În plus, un registru de lucru propune validarea și consolidarea cunoștințelor dobândite printr-o mare varietate de activități.